KOOLITUSED

 • Kodune linnukasvatus      
 • Vutikasvatus        
 • Vuttide aretus ja  jõudluskontroll
 • Lammaste signaalid 1 
 • Kuidas alustada?   
 • Lammaste aretus ja  jõudluskontroll
 • Veisekasvatus

VESTLUSED

 • Igapäevateemadel – seltsiline
 • Vajaduspõhiselt – kindel soov teatud teemal
 •  

KONSULTATSIOON

Looma- ja linnukasvatus:

 • alustamine
 • pidamine
 • söötmine
 • aretus ja jõudluskontroll
 • Vajalikud lingid:
https://www.riigiteataja.ee/akt/686971
https://www.riigiteataja.ee/akt/911192
https://www.pikk.ee/valdkonnad/loomakasvatus/linnukasvatus/
http://loomakaitse.eu/kanade-pidamine/
http://loomakaitse.eu/broilerite-pidamine/
https://www.pikk.ee/valdkonnad/loomakasvatus/linnukasvatus/joudlus/euronouded-munadele-ja-linnulihale/
 
 • Soovituslik kirjandus: 
“Kõik kanadest” H. Husson
“Kanapidamine algajatele” A. Schneider ja B. Mccrea
“Linnukasvatus” 1 H. Tikk jt.
“Linnukasvatus” 2 H. Tikk jt
“Lammaste signaalid” 1 F. Glorie
“Lambakasvatus” 1 P. Piirsalu
“Lehma signaalid” J. Hulsen
“Söötmise signaalid” J. Hulsen, D. Aerden, J. Rodenburg